Kokouskutsu Parkour oppimiskeskus ry:n jäsenille

Yhdistys: Parkour Oppimiskeskus ry
Kokouksen luonne: Vuosikokous
Kokousaika: perjantaina 28.5.2021 klo 12
Kokouspaikka: Kokous pidetään etänä Zoom-videokokouksena. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
– vuosikokouksen järjestämisessä etänä noudatetaan eduskunnan hyväkysymää lakia, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo. ja menoarvio
8. vahvistetaan liittymis. ja jäsenmaksun suuruus varsinaisille- ja kannatusjäsenille
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Vaali- ja äänestysmenettely etäkokouksessa: äänestykset järjestetään anonyymina verkkoäänestyksenä.

Kutsu on annettu torstaina 20.5.2021 yhdistyksen nettisivuilla. Kutsu on annettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 7 vuorokautta ennen kokousta.

Kutsun antaja: Parkour Oppimiskeskus ry:n hallitus

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.