Kokouskutsu Parkour oppimiskeskus ry:n jäsenille

Yhdistys: Parkour Oppimiskeskus ry
Kokouksen luonne: Vuosikokous
Kokousaika: perjantaina 27.5.2022 klo 12:00
Kokouspaikka: Jyväskylän Parkour Akatemia ja Sirkuskoulu (Ahjokatu 12, Jyväskylä). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Zoom-yhteydellä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo. ja menoarvio
8. vahvistetaan liittymis. ja jäsenmaksun suuruus varsinaisille- ja kannatusjäsenille
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Vaali- ja äänestysmenettely: äänestykset järjestetään anonyymina verkkoäänestyksenä sekä paikanpäällä osallistujille sekä etäosallistujille.

Kutsu on annettu torstaina 19.5.2022 yhdistyksen nettisivuilla. Kutsu on annettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kutsun antaja: Parkour Oppimiskeskus ry:n hallitus

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.