Kokouskutsu Parkour oppimiskeskus ry:n jäsenille

Yhdistys: Parkour Oppimiskeskus ry
Kokouksen luonne: Vuosikokous
Kokousaika: perjantaina 26.5.2022 klo 12:00
Kokouspaikka: Jyväskylän Parkour Akatemia ja Sirkuskoulu (Ahjokatu 12, Jyväskylä). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Google Meets-yhteydellä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo. ja menoarvio
8. vahvistetaan liittymis. ja jäsenmaksun suuruus varsinaisille- ja kannatusjäsenille
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. Muut asiat (mm. työsuojelutoimikunnan jäsenten ja työsuojeluvaltuutetun vaalit)

LUE LISÄÄ: Mikä on työsuojelutoimikunta, mitä siellä tehdään, mitkä ovat työsuojeluvaltuutetun tehtävät ynnä muuta tästä tiedotteesta!

Vaali- ja äänestysmenettely: äänestykset järjestetään anonyymina verkkoäänestyksenä sekä paikanpäällä osallistujille että etäosallistujille.

Kutsu on annettu perjantaina 31.3.2023 yhdistyksen nettisivuilla. Kutsu on annettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kutsun antaja: Parkour Oppimiskeskus ry:n hallitus

PS. Vuosikokouksen jälkeen järjestämme Jyväskylän Parkour Akatemialla yhteiset jamit kaikille osallistujille klo 15-17!

 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.