Historia ja visio

Uusia liikkeitä, uusia mahdollisuuksia

Parkour Akatemia on paikka, joka mahdollistaa ihmisille vapauden innostua liikkumisesta

Sivuvalikko

 

Historia

“Nyt mennään niin, että viikset lähtee!”

Parkour Akatemia on tarina intohimosta, omistautumisesta ja liikkeestä. Se on kasvanut vaatimattomista juuristaan voimakkaaksi yhteisöksi, joka on inspiroinut lukemattomia ihmisiä ympäri maailmaa.

Parkour Akatemian tarina alkoi vuonna 2000, kun joukko nuoria parkourin harrastajia päätti jakaa taitonsa ja intohimonsa lajiin. He perustivat ensimmäisen parkour-ryhmänsä ja aloittivat kouluttamisen paikallisella leikkikentällä. Tämä oli alkuaikojen yksinkertainen ja vaatimaton askel, mutta se asetti perustan sille, mikä tulisi myöhemmin olemaan Parkour Akatemia. Vuodet kuluivat, ja parkour-ryhmä laajeni. Alusta alkaen painotettiin turvallisuutta, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Parkour Akatemia alkoi tarjota säännöllisiä koulutustunteja ja tapahtumia paikallisille harrastajille, ja se houkutteli uusia jäseniä ympäri kaupunkia. Parkour Akatemia ei ole koskaan keskittynyt pelkästään liikkeisiin, vaan myös turvallisuuteen ja vastuulliseen harjoitteluun. Kouluttajat saivat sertifikaatteja ja koulutusta varmistaakseen, että harjoittelijat olivat hyvissä käsissä.

Yhteisöllisyys oli aina keskeinen osa Parkour Akatemian toimintaa. Täällä kaikki olivat tervetulleita, ja jokainen löysi paikkansa. Yhteisössä tuettiin luovuutta ja innovaatioita. Harjoittelijat saivat tilaa kokeilla uusia liikkeitä ja ilmaista itseään. Parkour Akatemian maine kasvoi, ja se houkutteli harrastajia eri puolilta maailmaa. Kouluttajat matkustivat ja jakoivat taitonsa ja filosofiansa parkourista. Akatemiasta tuli voima, joka ylitti maantieteelliset rajat.

Parkour Akatemia jatkaa kasvuaan ja kehitystään. Se on edelleen paikka, jossa vapaus liikkua ja inspiraatio kasvaa. Historiamme on yhtä kuin yhteisömme tarina, ja tulevaisuutemme on rajaton.

Vuonna 2023 olemme liikuttaneet viikoittain n. 5000 harrastajaa ympäri Suomen. Yhteisössämme työskentelee n. 150 työntekijää.

Visio

Vapaus liikkua, inspiraatiota kasvaa

Parkour Akatemialle on yhteisössä yhdessä määritelty visio vuodelle 2027.

Vision tarkoituksena on osoittaa suunta johon haluamme kehittyä.

Päätöksemme ja visiointi pohjautuu aina arvomaailmaamme.
Arvoistamme pääset lukemaan lisää täältä:
Parkour Akatemian arvot

Arvot

Parkour Akatemia perustuu vahvoihin arvoihin, jotka ohjaavat toimintaamme ja määrittävät yhteisömme perusperiaatteet. Nämä arvot heijastavat sitoutumistamme turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja liikkeeseen sekä yhteisömme rakentamiseen.

1. Turvallisuus
Turvallisuus on etusijalla. Kannustamme harjoittelijoitamme ottamaan vastuun omasta turvallisuudestaan ja ympäristöstään. Panostamme koulutukseen ja ohjaukseen varmistaaksemme, että jokainen harjoittelija liikkuu vastuullisesti ja turvallisesti. Koulutamme ohjaajamme myös psykologisesti turvallisen tilan luomiseen; meillä saat olla rauhassa sellainen kuin olet. 

2. Vastuullisuus
Vastuullisuus liittyy tiiviisti turvallisuuteen. Kannustamme harjoittelijoitamme tekemään vastuullisia päätöksiä niin harjoittelun kuin elämässä yleensä. Olemme vastuussa ympäristöstämme ja yhteisöstämme.

3. Yhteisöllisyys
Yhteisö on voimavaramme. Luomme yhteisön, jossa jokainen jäsen tuntee olevansa tervetullut ja arvokas. Tuemme toisiamme, ja yhteisömme rakentaa ystävyyssuhteita ja vahvistaa  sosaalisia siteitä.

4. Innovaatio
Innovaatio ja luovuus ovat tärkeitä osia parkourissa. Kannustamme harjoittelijoitamme kokeilemaan uusia liikkeitä ja ideoita. Uskomme, että parkour on enemmän kuin pelkkä fyysinen harjoitus – se on myös henkinen ja luova ilmentymä.

5. Yksilöllisyys
Kunnioitamme jokaisen yksilöllisyyttä. Parkour Akatemian yhteisössä jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Kunnioitamme erilaisuutta ja kannustamme jokaista löytämään oman polkunsa.

6. Koulutus ja Kehitys
Jatkuva oppiminen ja kehitys ovat osa Parkour Akatemian kulttuuria. Kouluttajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan laadukasta koulutusta harjoittelijoille ja itselleen. Kannustamme harjoittelijoitamme tavoittelemaan jatkuvaa kehitystä ja oppimaan uusia taitoja.