KÄYTTÖEHDOT
(Ei koske Jyväskylää ja Turun aikuisten toistaiseksi voimassaolevia jäsenyyksiä, lue lisää kohdasta 3.)

1 Toiminnan järjestäjä
Toiminnan järjestää Parkour oppimiskeskus ry (y-tunnus 2283864-8).
Osallistujat liittyvät ilmoittautuessaan Parkour oppimiskeskus ry:n jäseniksi.
Parkour oppimiskeskus on lyhennetty jäljempänä tekstissä muotoon Pok ry.

2 Viikkotunnit
Viikkotunneilla tarkoitetaan säännöllisiä viikoittain toistuvia harjoituskertoja joko ympärivuotisesti, tai kausittain (esimerkiksi kevät- kesä- ja syyskausi).

2.1 Viikkotuntien maksutavat

2.1.1 Viikkotunnit kausimaksulla
Kausimaksulla osallistutaan viikkotunneille ryhmä ja kausi kerrallaan.

2.1.2 Viikkotunnit kuukausimaksulla
Ilmoittautuminen kuukausimaksullisiin ryhmiin maksetaan kuukausittain ja on voimassa jatkuen kaudelta toiselle, kunnes se perutaan (kts. 2.2.2. Kuukausimaksullisen ilmoittautumisen peruminen). Kuukausimaksu on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta.

2.2 Viikkotunti-ilmoittautumisen peruminen
Jos viikkotunti-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen kauden alkamista, palautetaan maksetut kausimaksut kokonaisuudessaan. 

2.2.1 Kausimaksulla ilmoittautumisen peruminen
Jos viikkotunti-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 5 päivää ryhmän ensimmäisten harjoitusten jälkeen, harrastajalle palautetaan kausimaksu, vähennettynä varausmaksun osuudella, mikäli sellainen on ollut käytössä. (varausmaksusta lisää kohdassa 5 Varausmaksu). Mikäli maksettuna on ollut vain varausmaksu, ei palautettavaa synny.

Kesken kauden ilmoittautuneilla, peruutusaika on 5 päivää osallistujan ensimmäisten harjoitusten jälkeen. Mikäli ensimmäisiin harjoituksiin osallistuminen viivästyy, perumisaikaa voidaan tapauskohtaisesti pidentää, mikäli asiasta on ilmoitettu etukäteen kyseisen toimintaa järjestävän toimipisteen toimistolle kirjallisesti sähköpostilla.

Perumiset kesken kauden myöhemmin kuin edellä mainittu, eivät oikeuta maksujen palautuksiin, poislukien poikkeustapaukset (joista lisää kohdassa 6 Maksujen palautusten muut ehdot.)

2.2.2. Kuukausimaksullisen ilmoittautumisen peruminen

llmoittautumisen peruminen kuukausimaksullisissa ryhmissä tehdään toimintaa järjestävään toimipisteeseen kirjallisesti sähköpostilla. Peruminen tulee tehdä viimeistään laskutusjaksoa edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä, jolloin uusia laskuja ei enää tule maksettavaksi. Laskutusjakso voi olla kalenterikuukausi tai muu kuukauden mittainen ajanjakso. Jo perittyjä maksuja ei hyvitetä perumisen myöhästyessä.

3 Käyttöehdot Jyväskylässä ja Turun aikuisharrastajilla
Jyväskylässä ja Turussa toistaiseksi voimassa olevalla kuukausijäsenyydellä harrastavien jäsenten käyttöehdot löytyvät alla olevista linkeistä:
Jyväskylän ehdot | Turun ehdot

4 Leirit ja kurssit
Leirit ja kurssit ovat kertaluontoisia tilaisuuksia, jotka kestävät yhden tai useamman päivän.

4.1 Leiri- ja kurssimaksu
Leiri- tai kurssi maksetaan tilaisuudesta riippuen joko ennakkoon tai paikan päällä.

4.2 Leiri-ilmoittautumisen peruminen
Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen leirin alkamista, maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, Pok ry varaa oikeuden pidättää leirimaksusta mahdollisesti maksetun varausmaksun (varausmaksusta kohdassa 5 Varausmaksu) tai mikäli varausmaksua ei ole, Pok ry varaa oikeuden pidättää 50% maksusta. Mikäli kursseille tai leireille osallistuminen perutaan niiden alkamisen jälkeen, Pok ry:llä on oikeus pitää leirimaksu kokonaisuudessaan.

Mikäli leirille tai kurssille osallistuminen estyy kokonaan tai osittain sairastumisen, loukkaantumisen tai niihin verrannollisen syyn takia, voidaan lääkärintodistusta vastaan leiri- tai kurssimaksu palauttaa tai jättää perimättä (lisää kohdassa 6 Maksujen ja palautusten muut ehdot).

5 Varausmaksu
Viikkotunneille, leireille- tai kursseille ilmoittautumisessa voi olla käytössä varausmaksu, jolloin osallistuja maksaa ilmoittautumisen yhteydessä vain osan koko maksusta. Loppuosa tulee maksettavaksi viikkotunnin, leirin tai kurssin alkaessa. Varausmaksu palautetaan, mikäli ilmoittautuminen perutaan 30 päivää ennen kauden, leirin tai kurssin alkamista. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tämän jälkeen, varaa Pok ry oikeuden periä varausmaksun (pois lukien eräät tapaukset, joista lisää kohdassa 6 Maksujen ja palautusten muut ehdot).

Varausmaksun palauttamisesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikäli ilmoittautumisen yhteydessä niin mainitaan.

Ilmoittautuminen on sitova riippumatta siitä, onko varausmaksu suoritettu vai ei.

6 Maksujen ja palautusten muut ehdot
Ilmoittautuneilla säilyy maksuvelvollisuus niin kauan, kunnes se perutaan perumisehtojen mukaisesti (perumisehdoista kohdissa 2.2 ja 4.2)
Sairastumisen, loukkaantumisen tai niihin verrannollisen tapahtuman sattuessa osallistuja on väliin jäävän tai jääneen leirin, kurssin tai kauden osalta oikeutettu osallistumismaksun palautukseen lääkärintodistusta vastaan. Tämä ei koske tilapäistä sairastelua yksittäisten viikkotuntien osalta. Jos osallistumisesi kaudelle, kurssille tai leirille keskeytyy, eikä sinulla ole lääkärintodistusta tai muuta oikeutusta täyteen palautukseen, voimme tapauskohtaisesti sopia käyttämättömän arvon siirtämisestä muuhun Pok ry:n toimintaan tai toiselle henkilölle.

Mikäli osallistuminen perutaan käyttöehtojen vastaisesti, Pok ry:llä ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettuja maksuja takaisin eikä hyvittää jo lähetettyjä laskuja. Mikäli peruminen tulee myöhässä, tulee maksamattomat laskut maksaa. Pok ry:llä on oikeus periä maksut myös maksamattomista ilmoittautumisista, jotka on peruttu myöhässä.

Mikäli kausi, kurssi tai leiri perutaan Pok ry:n toimesta, esimerkiksi liian pienen ilmoittautumismäärän vuoksi, palautetaan jo maksetut maksut kokonaisuudessaan ilmoittautuneille. 

7 Poikkeustilanteisiin perustuvat muutokset opetusjärjestelyissä
Mikäli toiminta häiriintyy ja sitä joudutaan mukauttamaan viranomaisten suosituksen tai määräyksen johdosta, Pok ry voi siirtää harjoitukset ulkotiloihin tai etäyhteydellä järjestettäväksi. Poikkeustilanteissa pätee samat peruutusehdot, kuin normaalissa toiminnassa. Viranomaisten määräysten tai suositusten noudattaminen toiminnassa ei oikeuta osallistumismaksujen palautukseen. Tämän kappaleen sisältö koskee myös muita yhdistyksen toiminnasta riippumattomia tilanteita, joissa toiminta on tilapäisesti häiriintynyt ja sitä mukautetaan tai siirretään järjestettäväksi myöhemmin. 

8 Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus
Kaikki viikkotunneille, leireille, kursseille tai muuhun vastaavaan toimintaan ilmoittautuneet (poislukien kokeilutunnit) ovat Pok ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat vakuutettu toiminnassa tapahtuvien tapaturmien varalta. Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa ei-markkinointi tarkoituksiin vakuutusyhtiölle, terveydenhuoltopalveluille tai viranomaisille. (Rekisteriseloste)

Lisätietoa vakuutuksesta saa omasta toimipisteestä. Tuntien järjestäjän vastuu loukkaantumistapauksissa (jotka sattuvat ohjatuissa tai vapaissa harjoituksissa ulkona, harjoitussalilla tai muissa tiloissa) rajoittuu vakuutuksen perusteella määrittyvään enimmäiskorvausmäärään eikä yhdistys vastaa muilta osin mahdollisiin loukkaantumisiin liittyvistä kuluista. Pok ry:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin muuten kuin antamalla lisätietoa tapahtuneesta.

https://parkourakatemia.fi/vakuutus/

9 Parkour oppimiskeskus ry:n toimintaan osallistumisen periaatteet ja säännöt
Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja periaatteita:

  • Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
  • Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan ohjeita.
  • Osallistujan tulee välttää tarpeetonta riskinottoa eikä loukkaantuneena tai muuten sairaana saa harjoitella.
  • Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata tahallisesti muiden osallistujien harjoittelua.
  • Osallistuja on vastuussa omista tavaroistaan ja asianmukaisesta harjoitteluvarustuksesta.
  • Järjestäjällä on yleisen turvallisuuden vuoksi mahdollisuus tehdä tuntien kestoon vähämerkityksellisiä aikataulumuutoksia esim. lyhentämällä ohjattua osuutta 5 minuuttia, jotta yhteisten tilojen ruuhkautuminen vältetään.

9.1. Sääntöjen noudattamatta jättäminen
Mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten epäasiallisella käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta tai kaudelta ilman osallistumismaksun palauttamista.