harjoitus­passi

Viikkotunnit

Aikuisten tuntivalikoimasta löytyy parkouria, erilaisia akrobatialajeja, käsilläseisontaa ja liikkuvuustreenejä. Tunteja on vasta-alkajista pitkän linjan konkareille. Katso lukujärjestys ja varaa paikkasi tunneilta varauskalenterista. Kaikki aikuisten tunnit kuuluvat harjoituspassiin!

Vapaavuorot ja omaharjoittelu

Ohjattujen tuntien lisäksi kannustamme kaikkia harrastajia treenaamaan omatoimisesti. Julkisilla vapaavuoroilla voit valita mitä harjoittelet mielesi mukaan ja löytää treeniseuraa ja -ideoita! Omaharjoitteluvuoroilla voit harjoitella tiloissamme täysin itsenäisesti niiden ollessa vapaana. Kysy ohjeet itsenäiseen tilojen käyttöön erikseen!

Työpajat ja kurssit

Järjestämme työpajoja, joissa syvennytään lajiemme eri osa-alueisiin sekä pidempiä kursseja. Passilaiset saavat 25-50% alennuksen pajoista ja kursseista.

Viikkotunnit

Aamutunti
Aamutunnilla harjoitellaan parkouria ja lisäksi perusakrobatiataitoja kuten kärrynpyöriä, kuperkeikkoja sekä luovempaa liikettä. Aamutunnilta saa parhaan mahdollisen alun päivään! Ei vaadi aiempaa kokemusta.

Parkour 1 & 2
Tunnilla harjoitellaan parkourin perustaitoja, mutta myös edistyneempiä liikkeitä jokaisen oman taitotason mukaan. Ryhmässä tulevat tutuksi niin parkourin luova liikkuminen, leikinomainen lähestymistapa harjoitteluun kuin vastuullinen ja kannustava ajattelutapa. Tunneilla tehdään lisäksi parkouria tukevaa lihaskuntoa.

Parkour alkeet
Parkourin alkeet tunnilla harjoitellaan parkourin perustaitoja ja lajinomaista liikkumista. Tunneilla tehdään progressiivista tekniikkaharjoittelua ja luovempia, lajinomaisia harjoitteita.

Toiminnallinen harjoittelu
Toiminnallisen harjoittelun tunnilla treenataan parkourin ja akrobatialajien lajitaitoja hyödyntäen lihaskuntoa ja motorisia taitoja kuten tasapainoa ja koordinaatiota. Sopii parkouraajan lajinomaiseksi oheisharjoitteluksi tai kuntoilijalle koko kehon toiminnalliseksi treeniksi.

Lattia-akrobatia ja voltit
Lattia-akrobatia ja voltit -ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti akrobatialiikkeitä, kuten erilaisia kärrynpyöriä, käsinseisonta-asentoja, kuperkeikkoja ja myös voltteja, sekä niitä kohti rakentavien harjoitteiden tekemistä. Lattia-akrobatia kehittää kehonhallintaa, tasapainoa, voimaa ja liikkuvuutta. Harjoituksia helpotetaan tai vaikeutetaan tarpeen mukaan, eikä ennakkotaitoja tarvita.

Pariakrobatia
Pariakrobatiatunneilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia parin tai ryhmän kanssa tehtäviä nostoja, tasapainoliikkeitä ja akrobaattisia liikkeitä. Tunneilla tehdään aina alkulämmittely ja voima- ja liikkuvuusharjoituksia.

Ilma-akrobatia
Ilma-akrobatiatunneilla harjoitellaan sekä yksittäisiä liikkeitä että niiden yhdistämistä erilaisiksi liikesarjoiksi. Itse välineissä tehtävien liikkeiden ja liikesarjojen lisäksi tunneilla tehdään myös muita harjoitteita, jotka tukevat lajeja. Ilma-akrobatian tunnille suositellaan pitkähihaista paitaa, pitkälahkeisia housuja sekä pesemään kädet ja jalat ennen tuntia. Vaatteissa ei saa olla vetoketjuja tai muita teräviä reunoja.

Käsinseisonta alkeet, keskitaso, jatko
Käsinseisontatunneilla tehdään erilaisia harjoituksia, jotka parantavat käsinseisontaan nousuja, käsinseisonta-asentoa, kestävyyttä ja tasapainoilua. Tunneilla harjoitellaan erikseen turvallista poistumista ja kaatumista käsinseisonnasta. Tunnilla tehdään alkulämmittely ja käsinseisontaa edistäviä liikkuvuus- ja voimaharjoituksia, työskennellään pareittain ja käytetään apuvälineitä. Alkeet-tunnilla ei ole tasovaatimuksia, keskitason tunnilla olisi hyvä osata jo ponnistaa tuettuun seisontaan ja jatkotunnilla kestää hetki pystyssä vapaassa seisonnassa.

Notkeusakrobatia
Notkeuakrobatiatunnilla harjoitellaan turvallisesti erilaisia liikkuvuutta hyödyntäviä akrobatialiikkeitä kuten erilaisia silta-, käsilläseisonta- ja spagaativariaatioita. Liikkeitä alustetaan kohdennetuilla avaavilla harjoitteilla. Harjoituksissa voidaan käyttää apuna mm. seinää tai pariharjoitteita.

Kehonhuolto ja liikkuvuus
Kehonhuoltotunnilla huolletaan kehoa kokonaisvaltaisesti, kehitetään liikkuvuutta ja pureudutaan monipuolisen liikkumisen perusteisiin. Tunti sopii kaikentasoisille liikkujille, eikä vaadi aiempaa kokemusta

Passin käyttöehdot
Harjoittelupassin käyttöehdot
Päivitetty 2.9.2021

Turun Parkour Akatemia 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Turun Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry) harjoittelupasseihin.

 1. Sopimus: Harjoittelupassin käytöstä laaditaan sopimus passin haltijan ja Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry, jäljempänä POK) välillä. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan suostumus. Harjoittelupassi on henkilökohtainen ja antaa harrastajalle harjoitteluoikeuden, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: oikeus osallistua iälle sopiville ohjatuille tunneille ja vapaavuoroille sekä oikeus 25-50% alennukseen koskien kaikkia POK:n järjestämiä kursseja ja leirejä. Alennus ei koske muiden toimijoiden samoissa tiloissa järjestämiä kursseja, ellei siitä erikseen tiedoteta. Harjoittelupassin käyttöehdoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja kiistat pyritään sovittelemaan yhteistyössä harrastajan ja POK:n kanssa.
 2. Laskutus: Harjoittelumaksu laskutetaan oletusarvoisesti kerran kuussa, mutta laskutuskauden pituudesta voi neuvotella POK:n kanssa erikseen. Laskut lähetetään sähköpostitse laskulinkillä pääsääntöisesti kuukauden alussa. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät myös maksuvälineinä. Laskut siirtyvät perintätoimiston toimeksiannoksi 14 päivää laskun erääntymisen jälkeen. Muistutus- ja perintäkulut veloitetaan laskun maksajalta.
 3. Passin voimassaolo: Harjoittelupassi (jäljempänä passi) on toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Toistaiseksi voimassaoleva passi jatkuu yksi kuukausi kerrallaan tilausvahvistuksessa ilmoitetusta päivästä alkaen. Passin hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Hinnasto löytyy sivuilta: www.parkourakatemia.fi.
 4. Irtisanominen: Harjoittelupassin irtisanominen on veloituksetonta ja astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta, mikäli passi perutaan 5 päivää ennen seuraavan kuukauden alkua. Jo perittyjä maksuja ei hyvitetä harrastajalle takautuvasti. Passien peruminen tehdään sähköpostitse (turku[at]parkourakatemia.fi).
 5. Loma-ajat: Harjoittelumaksua ei peritä loma-ajoilta, jolloin harjoitteluvuoroja ei ole tarjolla.
 6. Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus: Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja ohjatuilla tunneilla tapahtuvien loukkaantumisten varalta. Vakuutus ei ole voimassa vapaavuoroilla ja muun omaehtoisen, kuten voimaharjoittelutilassa tapahtuvan, harjoittelun aikana. Lisätietoja vakuutuksesta: www.parkourakatemia.fi/vakuutus
 7. Turvallisuus ja vahinkokorvausvastuu: Ohjaajat vastaavat osallistujien turvallisuudesta parhaan ammattitaitonsa mukaan, mutta POK ei ota juridista vastuuta loukkaantumisista tai tapaturmista. POK vastaa harjoittelutilan ja -laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja turvallisuudesta, mutta ei ota vastuuta loukkaantumisista, jotka johtuvat välineiden väärinkäytöstä ohjatulla tunnilla tai omaehtoisessa harjoittelussa tai ohjatulla tunnilla ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Harrastaja tiedostaa ja hyväksyy, että POK ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista henkilövahingoista, varkauksista tai muusta henkilökohtaisen omaisuuden menetyksestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 8. Tietoturva ja markkinointi: Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa ei-markkinointitarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai sairaalapalveluille. POK voi lähettää jäsenilleen olennaisesti harrastamiseen liittyviä tiedotteita harrastajan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Tilauksen yhteydessä harrastaja voi myöntää oikeuden POK:lle lähettää markkinointiviestejä palveluistaan ja tarjouksia. Harrastaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.
 9. Kuva ja video: POK ei käytä opetuksesta kuvattua kuva- ja videomateriaalia, missä henkilö on tunnistettavissa internet-julkaisuissaan (sis. mm. omat nettisivut www.parkourakatemia.fi, Facebook-kanava, Youtube-kanava ja Instagram-profiili) ilman harrastajan myöntämää lupaa. Harrastaja voi myöntää oikeuden kuva- ja videomateriaalin käyttöön tilauksen yhteydessä, erillisellä ilmoituksella toimistolle tai vastaamalla POK:n mahdollisesti esittämään erilliseen pyyntöön. Harrastajalla on oikeus luvan myöntämisen jälkeen peruuttaa lupa koska tahansa kirjallisella pyynnöllä.
 10. Muutokset: POK:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa, tuote- ja palveluvalikoimaa. Mikäli muutosten oletetaan vaikuttavan olennaisesti harrastamiseen, niistä tiedotetaan yhtä kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Jos muutokset ovat harrastajalle epäsuotuisia, harrastajalla on oikeus peruuttaa harjoittelupassi, muutosten voimaantulosta alkaen. POK:lla on yksipuolinen oikeus pyhäpäivien ja muiden poikkeustapausten yhteydessä muuttaa aukioloaikojaan, tuote- ja palveluvalikoimaa kysynnän ja resurssien mukaan
 11. Sopimuksen purkaminen POK:n toimesta: POK:lla on oikeus purkaa sopimus harjoittelupassista ja harjoitteluoikeus yksipuolisesti.
Passin peruutusehdot
Harjoittelupassi on toistaiseksi voimassa oleva. Harjoittelupassin voi irtisanoa milloin tahansa ilmoittamalla Parkour Akatemian toimistolle. Peruutus astuu voimaan seuraavasta alkavasta harjoittelukuukaudesta, jos peruutus on tehty vähintään 5 vuorokautta ennen kuun alkua.

Etsitkö treeniseuraa?
Alla olevasta linkistä pääset liittymään Telegram-ryhmään, johon kuuluu Turun alueen parkouraajia. Ryhmässä voi sopia treenejä Parkour Akatemian toiminnan ulkopuolella tai löytää treeniseuraa esimerkiksi vapaavuoroille.
Liity Telegram-ryhmään tästä