harjoitus­passi

Ilmoittautuminen aikuisten viikkotunnille harjoituspassilla

Harjoituspassilla voi osallistua kaikille aikuisten viikkotunneille.

 • Valitse toimipaikaksi Kuopion Parkour Akatemia
 • Valitse tunti, jolle haluat ilmoittautua kalenterista ja syötä tietosi.
 • Valitse Osallistuminen toistuvaan tilaisuuteen -kohdassa Tähän ja tuleviin jos haluat ilmoittautua tunnille koko kaudeksi kerralla
 • Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvitussähköpostin

Ilmoittautumisen peruutus:

 • Voit peruuttaa osallistumisesi vahvistusähköpostista klikkaamalla Palaa varaukseeni

Ilmoittautuminen ei vaadi erillisten tunnusten luomista tai rekisteröitymistä.

 • Ilmoittautuminen tunnille tulee tehdä 2 tuntia ennen treenin alkua
Viikkotunnit

JOOGAPARKOUR
Tällä tunnilla pääset Hathajoogan maailmaan. Tunnilla mukana pieni ripaus parkouria, kuitenkin joogan tyyliin sopivalla tavalla. Tunnin ohjaa koulutettu joogaohjaaja.


AAMUTUNNIT

Aamutunnilla harjoitellaan parkouria ja lisäksi perus akrobatia taitoja kuten kärrynpyörää, kuperkeikkoja sekä voltteja. Treenien päätteeksi voi jäädä nauttimaan kupin kahvia tai teetä. Aamutunnilta saa parhaan mahdollisen alun päivään! Ei vaadi aiempaa kokemusta.

PARKOUR 1 & 2 & 3
Tunnilla harjoitellaan parkourin perustaitoja, mutta myös edistyneempiä liikkeitä jokaisen oman taitotason mukaan. Ryhmässä tulevat tutuksi niin parkourin luova liikkuminen, leikinomainen lähestymistapa harjoitteluun kuin vastuullinen ja kannustava ajattelutapa. Tunnilla tehdään lisäksi parkouria tukevaa lihaskuntoa.

KUNTOPARKOUR
Kuntoparkour on hikistä ja hauskaa treeniä niin aloittelijalle kuin edistyneemmällekin harrastajalle. Tunnilla treenataan parkourtekniikoita hyödyntäen. Tuntisisältöinä on esimerkiksi lihaskuntoharjoittelua ja motorisia taitoja, kuten tasapainoa ja koordinaatiota. Kuntoparkour sopii parkouraajan lajinomaiseksi oheisharjoitteluksi tai kuntoilijalle koko kehon toiminnalliseksi treeniksi. Ei vaadi aiempaa kokemusta parkourista, mutta suosittelemme lämpimästi käymään lisäksi parkour tunneilla.

Passin käyttöehdot

Harjoittelupassin käyttöehdot
Päivitetty 13.4.2023

Kuopion Parkour Akatemia 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kuopion Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry) harjoittelupasseihin.

 1. Sopimus: Harjoittelupassin käytöstä laaditaan sopimus passin haltijan ja Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry, jäljempänä POK) välillä. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan suostumus. Harjoittelupassi on henkilökohtainen ja antaa harrastajalle harjoitteluoikeuden, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: oikeus osallistua iälle sopiville ohjatuille tunneille ja  oikeus 25-50% alennukseen koskien kaikkia POK:n järjestämiä kursseja ja leirejä. Alennus ei koske muiden toimijoiden samoissa tiloissa järjestämiä kursseja, ellei siitä erikseen tiedoteta. Harjoittelupassin käyttöehdoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja kiistat pyritään sovittelemaan yhteistyössä harrastajan ja POK:n kanssa.
 2. Laskutus: Harjoittelumaksu laskutetaan oletusarvoisesti kerran kuussa, mutta laskutuskauden pituudesta voi neuvotella POK:n kanssa erikseen. Laskut lähetetään sähköpostitse laskulinkillä pääsääntöisesti kuukauden alussa. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät myös maksuvälineinä. Laskut siirtyvät perintätoimiston toimeksiannoksi 14 päivää laskun erääntymisen jälkeen. Muistutus- ja perintäkulut veloitetaan laskun maksajalta.
 3. Passin voimassaolo: Harjoittelupassi (jäljempänä passi) on toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Toistaiseksi voimassaoleva passi jatkuu yksi kuukausi kerrallaan tilausvahvistuksessa ilmoitetusta päivästä alkaen. Passin hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Hinnasto löytyy sivuilta: www.parkourakatemia.fi.
 4. Irtisanominen: Harjoittelupassin irtisanominen on veloituksetonta ja astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta, mikäli passi perutaan 5 päivää ennen seuraavan kuukauden alkua. Jo perittyjä maksuja ei hyvitetä harrastajalle takautuvasti. Passien peruminen tehdään sähköpostitse (kuopio[at]parkourakatemia.fi).
 5. Loma-ajat: Harjoittelumaksua ei peritä loma-ajoilta, jolloin harjoitteluvuoroja ei ole tarjolla.
 6. Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus: Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja ohjatuilla tunneilla tapahtuvien loukkaantumisten varalta. Vakuutus ei ole voimassa vapaavuoroilla ja muun omaehtoisen, kuten voimaharjoittelutilassa tapahtuvan, harjoittelun aikana. Lisätietoja vakuutuksesta: www.parkourakatemia.fi/vakuutus
 7. Turvallisuus ja vahinkokorvausvastuu: Ohjaajat vastaavat osallistujien turvallisuudesta parhaan ammattitaitonsa mukaan, mutta POK ei ota juridista vastuuta loukkaantumisista tai tapaturmista. POK vastaa harjoittelutilan ja -laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja turvallisuudesta, mutta ei ota vastuuta loukkaantumisista, jotka johtuvat välineiden väärinkäytöstä ohjatulla tunnilla tai omaehtoisessa harjoittelussa tai ohjatulla tunnilla ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Harrastaja tiedostaa ja hyväksyy, että POK ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista henkilövahingoista, varkauksista tai muusta henkilökohtaisen omaisuuden menetyksestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 8. Tietoturva ja markkinointi: Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa ei-markkinointitarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai sairaalapalveluille. POK voi lähettää jäsenilleen olennaisesti harrastamiseen liittyviä tiedotteita harrastajan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Tilauksen yhteydessä harrastaja voi myöntää oikeuden POK:lle lähettää markkinointiviestejä palveluistaan ja tarjouksia. Harrastaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.
 9. Kuva ja video: POK ei käytä opetuksesta kuvattua kuva- ja videomateriaalia, missä henkilö on tunnistettavissa internet-julkaisuissaan (sis. mm. omat nettisivut www.parkourakatemia.fi, Facebook-kanava, Youtube-kanava ja Instagram-profiili) ilman harrastajan myöntämää lupaa. Harrastaja voi myöntää oikeuden kuva- ja videomateriaalin käyttöön tilauksen yhteydessä, erillisellä ilmoituksella toimistolle tai vastaamalla POK:n mahdollisesti esittämään erilliseen pyyntöön. Harrastajalla on oikeus luvan myöntämisen jälkeen peruuttaa lupa koska tahansa kirjallisella pyynnöllä.
 10. Muutokset: POK:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa, tuote- ja palveluvalikoimaa. Mikäli muutosten oletetaan vaikuttavan olennaisesti harrastamiseen, niistä tiedotetaan yhtä kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Jos muutokset ovat harrastajalle epäsuotuisia, harrastajalla on oikeus peruuttaa harjoittelupassi, muutosten voimaantulosta alkaen. POK:lla on yksipuolinen oikeus pyhäpäivien ja muiden poikkeustapausten yhteydessä muuttaa aukioloaikojaan, tuote- ja palveluvalikoimaa kysynnän ja resurssien mukaan
 11. Sopimuksen purkaminen POK:n toimesta: POK:lla on oikeus purkaa sopimus harjoittelupassista ja harjoitteluoikeus yksipuolisesti.
Passin peruutusehdot

Harjoittelupassi on toistaiseksi voimassa oleva. Harjoittelupassin voi irtisanoa milloin tahansa ilmoittamalla Parkour Akatemian toimistolle. Peruutus astuu voimaan seuraavasta alkavasta harjoittelukuukaudesta, jos peruutus on tehty vähintään 5 vuorokautta ennen kuun alkua.