Jäsenyyden käyttöehdot 27.9.2023 lähtien

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Parkour Oppimiskeskus ry:n (POK) jäsenyyksiin 23.5.2022 alkaen.

 1. Sopimus: Jäseyydestä laaditaan sopimus jäsenyyden haltijan ja Jyväskylän Sirkuskoulun ja Parkour Akatemian (Parkour Oppimiskeskus ry, jäljempänä POK) välillä. Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan suostumus. Jäsenyys on henkilökohtainen ja antaa harrastajalle harjoitteluoikeuden, joka pitää sisällään seuraavat kohdat: oikeus osallistua iälle ja taitotasolle sopiville ohjatuille tunneille ja vapaavuoroille, yli 18-vuotiaiden harrastajien oikeus käyttää voimaharjoittelutilaa POK:n aukioloaikoina (mikäli tilaa ei ole varattu ohjauskäyttöön) sekä oikeus 20-70% alennukseen koskien kaikkia POK:n järjestämiä kursseja ja leirejä. Alennus ei koske muiden toimijoiden samoissa tiloissa järjestämiä kursseja, ellei siitä erikseen tiedoteta. Perheryhmiin tarvitaan yksi jäsenyys per tunnille osallistuva lapsi. Jäsenyys voi olla lapsen tai aikuisen hallussa. Jäsenyyden käyttöehdoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja kiistat pyritään sovittelemaan yhteistyössä harrastajan ja POK:n kanssa.
 2. Laskutus: Harjoittelumaksu laskutetaan oletusarvoisesti kerran kuussa, mutta laskutuskauden pituudesta voi neuvotella POK:n kanssa erikseen. Saat ensimmäisen laskusi postitse, jonka jälkeen pitää laskun saamistavaksi vaihtaa e-lasku. Tämän mahdollistavan e-laskusopimuksen voi tehdä verkkopankissasi ensimmäisen laskun maksamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Sopimuksen tehtyäsi saat laskut kätevästi suoraan verkkopankkiisi ja voit asettaa laskut veloitettavaksi hyväksymisesi jälkeen tai suoraan tililtäsi. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät myös maksuvälineinä. Laskut siirtyvät perintätoimiston toimeksiannoksi 14 päivää laskun erääntymisen jälkeen. Muistutus- ja perintäkulut veloitetaan laskun maksajalta.
 3. Määräaikaisuus: 
  1. Lasten ja aikuisten jäsenyydet ovat 12kk:n määräaikaisia sopimuksia. Kun 12kk:n määräaikainen sopimus päättyy, jäsenyys muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys jatkuu yksi kuukausi kerrallaan ja sen hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Hinnasto löytyy sivuilta: www.parkourakatemia.fi. Harrastaja voi halutessaan uusia määräaikaisen sopimuksen, mutta POK pidättää oikeuden päättää minkälaisia mahdollisia etuja määräaikaisuuden uusimisesta seuraa. Määräaikaisen sopimuksen uusiminen tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään samana päivänä, kun sopimus päättyy.
  2. Opiskelijoiden jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jossa on kuukauden irtisanomisaika. Esimerkiksi syyskuussa irtisanottu jäsenyys voi päättyä aikaisintaan lokakuun loppuun.
 4. Peruminen ja koeaika:
  1. Lasten ja aikuisten jäsenyydet voi perua kesken määräaikaisuuden koeaikana veloituksetta, eli ilman perumismaksua. Koeaika on 3kk jäsenyyden alkamispäivämäärästä. Tämän jälkeen tehdyistä määräaikaisten jäsenyyden peruutuksista veloitetaan perumismaksu 95e. Määräaikaisuuden päätyttyä peruminen on veloitukseton ja astuu voimaan seuraavan laskutuskuukauden alusta. Tietyissä erikoistapauksissa POK voi yksipuolisesti päättää, että perumismaksua ei tarvitse maksaa. Näitä erikoistapauksia ovat esimerkiksi pysyvä (yli 6kk) paikkakunnalta pois muuttaminen tai harrastuksen estävä loukkaantuminen, jota vastaan on esitettävä lääkärintodistus.
  2. Opiskelijoiden jäsenyyksissä on kuukauden koeaika, eli jäsenyyden voi laittaa päättymään ensimmäisen kuun loppuun. Koeajan jälkeen opiskelijoiden jäsenyyksissä on kuukauden irtisanomisaika.
  3. Peruminen astuu voimaan päivästä, jolloin siitä sähköpostitse tai puhelimitse ilmoitetaan. Jo perittyjä maksuja ei harrastajalle takautuvasti hyvitetä. Jäsenyyksien peruminen tehdään sähköpostitse (jyvaskyla[at]parkourakatemia.fi) tai soittamalla Parkour Akatemian ja Jyväskylän Sirkuskoulun toimiston numeroon 045 892 7302 (ma-pe klo 12-16). Punttipassin, joka oikeuttaa lasten jäsenyyttä käyttävän lapsen huoltajan voimailutilan käyttöön, voi perua milloin tahansa ilman erityistä veloitusta.
 5. Jäädyttäminen: Harrastajalla on yhteisesti todettu oikeus jäädyttää jäsenyys yhden kuukauden ajaksi, kerran kahdentoista kuukauden jaksossa. Kun jäsenyys on jäädytettynä, harjoitteluoikeutta ja maksuja ei tältä ajalta ole. POK:lla on yksipuoleinen oikeus myöntää useamman kuin yhden kuukauden mittainen jäädytys erityistapauksissa, kuten vakava loukkaantuminen, armeija, raskaus. Jos jäsenyys jäädytetään useammaksi kuin yhdeksi kuukaudeksi, jäsenyyden mahdollinen määräaikaisuus siirtyy jäädytettyjen kuukausien verran eteenpäin. Jäädytystä on haettava sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään 14 vrk ennen jäädytyksen toivottua alkamisaikaa tai välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä.
 6. Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus: Kaikki, joilla on harjoitteluoikeus tunneille (myös kahden viikon kokeilijat) ovat Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja ohjatuilla tunneilla tapahtuvien loukkaantumisten varalta. Vakuutus ei ole voimassa vapaavuoroilla ja muun omaehtoisen, kuten voimaharjoittelutilassa tapahtuvan, harjoittelun aikana. Lisätietoja vakuutuksesta: www.parkourakatemia.fi/vakuutus
 7. Turvallisuus ja vahinkokorvausvastuu: Ohjaajat vastaavat ohjattujen tuntien aikana osallistujien turvallisuudesta parhaan ammattitaitonsa mukaan, mutta Parkour Akatemia ja Jyväskylän Sirkuskoulu ei ota juridista vastuuta loukkaantumisista tai tapaturmista. Ohjaajat vastaavat harrastajien toiminnasta ja turvallisuudesta vain ohjattujen tuntien aikana. Parkour Akatemia ja Jyväskylän Sirkuskoulu vastaa harjoittelutilan ja -laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja turvallisuudesta, mutta ei ota vastuuta loukkaantumisista, jotka johtuvat välineiden väärinkäytöstä ohjatulla tunnilla tai omaehtoisessa harjoittelussa tai ohjatulla tunnilla ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Harrastaja tiedostaa ja hyväksyy, että POK ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista henkilövahingoista, varkauksista tai muusta henkilökohtaisen omaisuuden menetyksestä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 8. Varattujen tuntien peruminen: Jos harrastaja on estynyt tulemaan varaamalleen tunnille, hänen on peruttava tuntinsa mahdollisimman hyvissä ajoin (esim. viikkoa ennen, mutta vähintään 6 tuntia ennen) Avoinna24-ajanvarauspalvelun kautta. Näin varmistetaan, että joku toinen innokas pääsee hänen tilalleen. Toistuvat poissaolot varatuilta tunneilta ilman pätevää syytä (esim. äkillinen sairastuminen), voi johtaa varattujen tuntien ja varausoikeuden väliaikaiseen perumiseen. Tässä tapauksessa olemme yhteydessä harrastajaan.
 9. Tietoturva ja markkinointi: Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa ei-markkinointitarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai sairaalapalveluille. Käyttöehdot hyväksymällä harrastaja hyväksyy sen, että Parkour Akatemia ja Jyväskylän Sirkuskoulu voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista harrastajan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Harrastaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen. Kielto ei kuitenkaan koske olennaisesti harrastamiseen liittyviä tiedotteita.
 10. Kuva ja video: Parkour Akatemia ja Jyväskylän Sirkuskoulu voi käyttää opetuksesta ja muussa järjestämässään toiminnassa kuvattua kuva- ja videomateriaalia internet-julkaisuissaan (sis. mm. omat nettisivut www.parkourakatemia.fi, Facebook-kanava, Youtube-kanava ja Instagram-profiili). Harrastajan tai huoltajan erillisestä, toimistoon tuodusta kirjallisesta pyynnöstä harrastajan kuvat ja videot voidaan niiltä osin, missä kyseinen henkilö on tunnistettavissa, poistaa tai tehdä tunnistamattomiksi.
 11. Muutokset: Parkour Akatemialla ja Jyväskylän Sirkuskoululla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa, tuote- ja palveluvalikoimaa. Mikäli muutosten oletetaan vaikuttavan olennaisesti harrastamiseen, niistä tiedotetaan yhtä kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Jos muutokset ovat harrastajalle epäsuotuisia, harrastajalla on oikeus peruuttaa jäsenyys muutosten voimaantulosta alkaen. POK:lla on yksipuolinen oikeus pyhäpäivien ja muiden poikkeustapausten yhteydessä muuttaa aukioloaikojaan, tuote- ja palveluvalikoimaansa kysynnän ja resurssien mukaan.
 12. Säännöt: Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia opetukseen liittyviä sääntöjä ja periaatteita:
  1. Tunneille on pyrittävä saapumaan ajoissa.
  2. Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
  3. Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan neuvoja.
  4. Osallistujan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää.
  5. Loukkaantuneena tai sairaana ei tule harjoitella.
  6. Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata muiden osallistujien harjoittelua. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
  7. Tunneilla saa ja on suotavaa kannustaa muita osallistujia eikä vakavamielistä kilpailua harrasteta.
  8. Makeisten syöminen tai energiajuomien ja limonadien juominen on tunneilla ja juuri ennen tuntia kiellettyä.
  9. Harjoituksissa jokainen on vastuussa omista tavaroistaan, kuten repuista, juomapulloista ja vaatteista ym. Osallistujan on itse pidettävä huolta, ettei kadota niitä.
 13. Sopimuksen purkaminen POK:n toimesta: Parkour Akatemialla ja Jyväskylän Sirkuskoululla on oikeus purkaa sopimus jäsenyys ja harjoitteluoikeus, mikäli harrastaja rikkoo toistuvasti kohdassa 12 mainittuja sääntöjä ja periaatteita tai laiminlyö toistuvasti harrastusmaksujaan.